Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány (MIA)

 

Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezet. Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítvány vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, továbbá országgyűlési, fővárosi, megyei önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat, és ilyen tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni.

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni, kívánja. A csatlakozás történhet tőke felajánlásával, vagy az Alapítvány Kuratóriumával történt előzetes egyeztetés esetén vagyontárgyak és egyéb eszközök beadásával, illetve azok használati jogának időszakos átengedésével. A csatlakozás elfogadásáról vagy visszautasításáról a Kuratórium dönt.

Az Alapítvány támogat minden olyan kezdeményezést, melynek céljai összhangban vannak az Alapítvány céljaival és szellemében elvileg méltó az alapító, és az Alapítvány Kuratóriumának figyelmére.

Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból mások is részesülhetnek pályázat útján.

Az Alapítvány céljainak megvalósulását a Körzeti Általános Iskola - Klafszky Katalin tagiskola (H-9241 Jánossomorja, Rákóczi u. 51.) /Mosonszentpéter/ - tanulóinak sokoldalú támogatása a tanuláson kívüli tevékenységükben, amely színvonalasabb nevelést, oktatást elősegíti. A tehetséges gyerekek oktatásának elősegítése, folyamatos tehetséggondozás. Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása. Azon tanulók jutalmazása, akik kiemelkedő munkát végeztek, képességeiket legjobban fejlesztették, munkájukkal, tudásukkal önmaguknak és az iskolájuknak sikereket, elismeréseket szereztek. Évente egy nevelő magas színvonalú munkájának elismerése, aki különösen sokat tett a gyerekek kulturális, nevelési, oktatási színvonalának emeléséért, valamint az egészséges életmódra nevelésért, a kulturált környezet kialakításáért, megtartásáért, valamint a nemzetiségi német nyelv oktatásának fejlesztéséért.

 

Wennesz József Károly

MIA Kuratórium elnöke

Jánossomorja, 2010.

 

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting